100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime

100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime

Dňa 11.3.2017 na stretnutí predstavených CJ v Centre Márie Wardovej pri príležitosti 100. výročia bola odovzdaná putovná socha Panny Márie Fatimskej do MAGISU a Centra Márie Ward. Pri tejto príležitosti sme sa počas celého týždňa denne stretávali na modlitbách spolu s dobrovoľníčkami, klientkami, študentkami sociálnej práce, ktoré sú u nás na odbornej diplomovej praxi a návštevami prichádzajúcimi k nám do MAGISU. Snažili sme sa prehĺbiť úctu k našej Nebeskej Matke aj u tých ľudí, ktorí ju málo poznajú. Celé modlitbové stretnutia oživila hudbou ale aj osobnou modlitbou Erika Faková. Na našich modlitbových stretnutiach sme s radosťou privítali aj duchovného otca Mareka Rojaka. Spoločne sme vyprosovali svetu i sebe navzájom potrebný pokoj vernosť v nasledovaní Ježiša a obnovu prvotnej horlivosti. Sochu Panny Márie sme dňa 20.3.20107 odovzdali sestrám z komunity Horní Maxov.

Fotogaléria: 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime