Stretnutie zasvätených v Košiciach

Stretnutie zasvätených v Košiciach
 
Pri dnešnom stretnutí zasvätených v Košickej arcidiecéze nám pomocný otec biskup Marek Forgáč vo svojej homílii vysvetlil tri významy dnešného sviatku:
1. Stretnutie - keď priniesli do chrámu Ježiša, stretol sa s ľuďmi. Aj pre nás sú dôležité vzájomne stretnutia v spoločenstvách, ktoré nás povzbudia a podporia na našej ceste. 
2. Očisťovanie Panny Márie - Mária bola najčistejšia zo všetkých ľudí  a predsa sa podrobila rituálne očisťovaniu, o čo viac potrebujeme my sviatostné očisťovanie.
3. Obetovanie Pána -  Bohu máme obetovať všetko, aj to čo vo svojom živote ešte len objavíme. Ako ďalej otec biskup povedal mučeníctvo je jednou formou obety. Nás však nečaká viditeľné mučeníctvo, ale mučeníctvo každodenného života. 
sr. Ulrika CJ