24 hodín pre Pána

24 hodín pre Pána

Do celosvetovej iniciatívy „24 hodín pre Pána“ sa v dňoch 9.-10.marca zapojila aj najväčšia komunita sestier Congregatio Jesu na Slovensku - Dom sv. Jozefa v Prešove. V kaplnke pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou sestry prosili o pokoj vo svete a o požehnanie pre všetkých ľudí dobrej vôle.

Sestry z Domu sv. Jozefa