24 hodín pre Pána

24 hodín pre Pána

"Modlite sa, hovorím vám, ustavične sa modlite." Týmito slovami nás apoštol vyzýva k modlitbe. Aj Svätý Otec František, verný tomuto odkazu, nás pozýva, aby sme darovali Pánovi 24 hodín svojho času pred Sviatosťou oltárnou. A pretože modlitby nikdy nie je dosť, prijali sme toto pozvanie a strávili od piatku večera 29.3. do soboty večera 30.3. v nepretržitej adorácii pred Pánom každá podľa svojich schopností a možností.

 

sr. Ulrika CJ