8.2. Medzinárodný deň modlitby za obete obchodovania

8.2. Medzinárodný deň modlitby za obete obchodovania

Byť otrokom znamená byť spútaný. Tá reťaz okradá ľudí o slobodu, núti ich žiť podľa vôle niekoho druhého.

Aj naša komunita v Dome sv. Jozefa sa pripojila k tým, ktorí v tento deň obetovali svoje modlitby a prosby nebeskému Otcovi za našich bratov a sestry, zotročených novodobými otrokármi a tak sme chceli prispieť aspoň malou kvapkou do mora modlitieb obetovaných na tejto úmysel. V stredu 7.2. sme mali spoločnú modlitbu venovanú tejto téme. Vo štvrtok 8.2. bola ráno svätá omša,  na ktorú páter Maseo OFM priniesol relikviu sv. Bakhity. Večer po adorácii sme mali možnosť uctiť si ostatky tejto veľkej svätice.  

sr. Ulrika CJ