Adorácia za kňazov

Adorácia za kňazov
V utorok, 16. októbra 2018, sme sa spolu s našimi ženami z farnosti zapojili do aktivity 40 dní pôstu a modlitieb za kňazov. Počas celého dňa od 7:00- 18:00 sa v našej kaplnke striedali ženy, aby prosili i ďakovali za služobníkov Pánových. Táto celodenná adorácia bola zakončená sv. omšou obetovanou za kňazov, ktorú nám ochotne prišiel odslúžiť p. dekan, Pavol Lacko.
Napriek tomu, že celý deň sa niesol v pôstnom duchu, ženy sa nenechali zahanbiť, a ako poďakovanie p.dekanovi, pripravili malé pohostenie.Veľkou pomocou v tento deň nám bola naša priateľka v Pánovi, Zuzka, ktorá sa nielen modlila, ale pomáhala pri organizovaní tohto dňa počas hodín, keď sme sestry museli byť v práci.
Sestry zo Starej Ľubovne