Adventná duchovná obnova pre zamestnancov Hospicu Matky Terezy

Adventná duchovná obnova pre zamestnancov Hospicu Matky Terezy

Dňa 12.12.2019 sa v Hospici Matky Terezy konala duchovná obnova pod názvom „Skutky milosrdenstva v praxi“. Prednášky viedla a svojimi skúsenosťami nás obohatila sr. Antoniana Štullerová z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Krásnym obohatením bola modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba spoločnej krížovej cesty, do ktorej sa zapojili aj zamestnanci hospicu. Sv. omšu a sviatosť zmierenia vysluhoval Mgr. Jozef Čeľovský. Po sv. omši bola vystavená Sviatosť oltárna do 24.00 hodiny.

Sr. Bohuslava CJ