„...aby som bola darom“

„...aby som bola darom“

Adventná duchovná obnova pre ženy

Košice 28. – 31.11.2014

Držím v ruke veľmi malý, priam nepatrný balík. Vyzerá to ako nejaký dar. Odkiaľ je a čo v sebe skrýva? Túžim ho rozbaliť a odhaliť jeho darcu. Cítim, že je v ňom veľa lásky, ale aj tajomstva. Dar sa neodmieta, už len kvôli tomu, kto nám ho daroval, lebo nijako sme si ho nezaslúžili. Dal nám ho preto, lebo to sám chcel, lebo má na to nejaký dôvod. A práve v tom je veľkosť daru: ukrýva v sebe lásku a nezištnosť dávajúceho.

 

Týmito slovami vstúpili ženy vo veku 20 – 74 rokov do trojdňovej duchovnej obnovy na začiatku adventného obdobia.

Uvažovali sme o hodnote toho, čo nám bolo darované a k čomu sme všetky povolané. Ženám boli ponúknuté úvahy nad myšlienkami Jána Pavla II. o Teológii tela. Tieto prednášky viedla s. Jana Papcunová CJ, ktorá študovala Teológiu tela na Inštitúte Jána Pavla II. v Ríme. Duchovnej obnovy sa zúčastnilo 19 žien z Košíc. Prístrešie nám ponúkli jezuiti v priestoroch chlapčenského internátu na Komenského ul. Ženy počas týchto dní mali aj priestor ticha a modlitby i meditácie nad Božím slovom, vzájomného zdieľania, osobných duchovných rozhovor a možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.