Adventná duchovná obnova v hospici Matky Terezy

Adventná duchovná obnova v hospici Matky Terezy

Dňa 14.12.2017 sa zamestnanci hospicu Matky Terezy v Bardejovskej novej Vsi zúčastnili duchovnej obnovy, ktorú viedol Vdp. Jozef Čelovský. Duchovná obnova začala sv. omšou, po nej pokračovala prednáška na tému "Láska v každom dni života".  Program pokračoval nočnou adoráciou, pri ktorej sa zamestnanci striedali po polhodine. Vo voľnom čase bola možnosť vyslúženia  sviatosti zmierenia, modlitba sv. ruženca, stíšenie sa v záhrade hospicu.
sr. Bohuslava CJ