Adventná duchovná obnova vo Vidinej

Adventná duchovná obnova vo Vidinej

V prvú decembrovú sobotu sa konala vo Vidinej adventná obnova pre veriacich z Lučenca. Priestory pre stretnutie ľudí túžiach po prehĺbení svojho duchovného života nám poskytli bratia verbisti. 

Program sa začal ráno o 9.15 meditácou a po nej nasledovalo krátke zdieľanie. Po prestávke bola sv. spoveď , ktorú veriacim vysluhoval p. Bertalan Baráth, SVD. Odslúžil nám aj sv. omšu a po nej sme mali polhodinovú adoráciu. Po dobrom obede, ktorú zabezpečovali veriaci, sme mali prácu v skupinách, zdieľanie zo skupín v pléne a nakoniec každý z účastníkov sa podelil o svoje skúsenosti a dojmy z celého dňa. Každý z účastníkov odchádzal obdarený Pánovou prítomnosťou a naplnený pokojom a radosťou. Naším mottom bolo: "Kto ma vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vyznám pred svojím Otcom."
 

Kinga Vargová, CJ