Adventné stretnutie s kňazmi z farnosti

Adventné stretnutie s kňazmi z farnosti

Pozvanie do košickej komunity sestier Congregatio Jesu prijali kňazi a diakon z farnosti Kráľovnej pokoja v Košiciach na Druhú adventnú nedeľu 8. decembra.

V tejto farnosti sme pred šiestimi rokmi zriadili svoj rehoľný dom na Lichardovej ulici. Keďže v Košiciach pôsobíme už 30 rokov, dovtedy sme bývali v prenajatých priestoroch na viacerých miestach.

Farnosť Kráľovnej pokoja v Košiciach má na svojom území až šesť ženských rehoľných spoločenstiev. 

sestry z Košíc