Akcie pre všetky vekové kategórie v hospici Matky Terezy

Denný stacionár a hospic Matky Terezy v Bardejovskej novej Vsi usporiadal v posledný deň školského roku akciu pod názvom "Rodičia a deti, starí rodičia a vnúčatá."
Vďaka bohatému programu sme napriek vekovému rozdielu zažili krásne slnečné popoludnie. Do programu sa zapojili hasiči, policajti, záchranári, poľovníci. Prítomní členovia jednotlivých zložiek nám predviedli praktické veci ako sa zachovať v konkrétnych hraničných situáciách. K dobrému programu prispelo aj fantastické občerstvenie. Nechýbala dobra klobása, koláče a zmrzlina. Deti mali k dispozícii nafukovací hrad, autíčka a trampolíny. Popoludnie bolo plné hrania, súťaži, rozhovorov a pekných osobných stretnutí. 
 
sr. Bohuslava CJ