Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa...

Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa...

... tak po živom Božom Slove túžia mnohí ľudia v Považskej Bystrici. Na začiatku pôstneho obdobia sa zrodila myšlienka, aby sr. Fides, riaditeľka Katolíckeho biblického diela (KBD) na Slovensku, ktorá je členkou komunity v Považskej Bystrici, pripravila pár stretnutí nad Božím slovom aj pre svoju farnosť. Boli to vybrané časti, v ktorých  nás oslovuje Božie milosrdenstvo. Postupne stále viacerí ľudia spoznali, že to, po čom vlastne túžia, je nasýtiť tento hlad a spolu so sr. Fides hľadajú možnosti, aby tieto štvrtkové večery pokračovali. Ten ostaný sa konal vo štvrtok 26.mája. Tu u nás sú smädní po Bohu zasvätení aj laici, muži aj ženy, slobodní aj v manželstve, starí aj mladí (aj dospievajúci) pracujúci aj nezamestnaní, majetnejší aj "z ruky do úst"... Viac o apoštoláte sr. Fides a predovšetkým o činnosti KBD na: https://kbd.sk/web/