Aktivity pre Rómov v Zborove

Aktivity pre Rómov v Zborove

Mesiac apríl sa v našej škole vyznačoval chrípkovými prázdninami, preto sme sa rozhodli pozvať do našej komunity pani učiteľku matematiky a jej žiakov, ktorí potrebovali doučovanie. Na naše prekvapenie prišlo až 12 žiakov.

Dňa 14. 5. 2016 som sa zúčastnila mini výletu so žiakmi V.B na Poštárke, kde sme sa stretli s rovesníkmi. Tento výlet bol odmenou pre žiakov za ich usilovnosť počas hodiny matematiky. Aj keď nám počasie neprialo, pretože v ten deň veľmi pršalo, predsa to žiakov neodradilo. Najprv sme sa zoznámili a neskôr si zašportovali. S pani učiteľkou sme skonštatovali, ako málo stačí, aby deti boli šťastné. Potvrdzuje to aj naša fotografia.

Počas tohto roka som pripravovala na prvé sväté prijímanie aj deti zo špeciálnych tried. V týchto triedach sa až do 4. ročníka náboženská výchova nevyučuje. Na našich spoločných stretnutiach s rómskymi deťmi sme preto striedali jednotlivé činnosti. Raz bolo stretnutie zamerané na katechézu, inokedy sme ho zacielili na spoločenské hry, pretože rómske deti sa málo hrajú takýmto spôsobom. Bolo vidieť, že deti k nám rady prichádzali, preto by som v týchto aktivitách chcela pokračovať aj počas letných prázdnin.

Sr. Salome