ARTTEO v Prahe

ARTTEO v Prahe

„Ty si (Pane) všetka moja nádej.“ Ž 39, 8b

Prvé stretnutie mladej skupinky ARTTEO sa zahájilo v Prahe. Tentoraz v oslabení bez nášho drahého brata Milana Dolečka, pavlána, ktorý študuje maľbu v Taliansku. Napriek tomu bol s nami v duchu a večer cez vymoženosti doby Skype, aj mediálne. Všetku organizáciu v pokore zvládla sr. Eugéniu CJ, majúc na pamäti dôveru v Pána a Jeho dobrotu i radosť z nadšenia účastníkov.

Program bol bohatý, zameraný na vzdelávanie a spoznávanie historickej i novodobej architektúry chrámov. Našou zadanou témou z nultého stretnutia 2017 bola Panna Mária, ktorá ako chrám Ducha Svätého sa niesla návštevami kostolov.

Pod vedením nášho pražského sprievodcu Tomáša Gregůrka z řádu křižovníků s červenou hvězdou sme navštívili Pražské hradné nádvorie, katedrálu sv. Víta s excelentným výkladom profesora Jaroslava Sojku. Ďalšie priestory kostola sv. Františka i galériu řádu křižovníků, chrámy prvej republiky, kostol Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, či kostol sv. Václava ve Vršovicích s pokračovaním v ďalšom dni sledujúc stopy umelcov a ich umelecké diela vo verejných priestoroch z obdobia normalizácie so sochárom a učiteľom na VŠUP v Prahe Pavlom Karousom.

Jedna z účasníčok saleziánka sr. Andrejka Miklovičová to vyjadrila takto:

„Veľmi vysoko si cením vzdelávaciu časť stretnutia – prešli sme si dejiny sakrálneho výtvarného umenia od čias kniežaťa Bořivoja až po súčasnosť, pričom najlepšou učebnicou a učiteľkou nám bola práve samotná Praha. Naše výpravy do ulíc a chrámov sprevádzali erudovaní znalci, ktorí ma obohatili odborne aj spirituálne.“

Večerné stretnutia sa niesli návštevami hostí akými bol františkán p. Michal Pometlo, ktorý nemohol študovať výtvarné umenie, ale predsa sa angažoval na rôznych výtvarných plánoch rehole a vzácny Ing. Arch. Mgr. Norbert Schmidt, vedúci Centra teologie a umění pri KTF UK v Prahe. Duchovnú náplň na Adoráciu pripravil brat Florián – františkán, ktorú spestril vlastným obrazom a modlitbou ich zakladateľa.

 

V počte 16 účastníkov bol veľký záujem o prezentáciu svojich výtvarných prác, tak sme navrhli zamerať budúce stretnutie v Ružomberku 2019 predovšetkým na podelenie sa s vlastnou tvorbou. Padla znova otázka prečo sa stretávame. Myslím, že najlepšie to vyjadril brat Milan Doleček pavlán:

„Hlavní důvod našich setkávání vidím ve vzájemném poznávání a podpoře řeholníků, kteří výtvarně tvoří. Další aspekty jsou: vzdělávání se v umění a společné hledání, jak použít dar umění ve službě evangeliu. Prostě být spolu s Ježíšem ve výtvarné tvorbě. „

Sr. Eugénia CJ - ,ARTTEO