„AVE MARIA“ - benefičný koncert

„AVE MARIA“ - benefičný koncert

MAGIS v spolupráci s Konzervatóriom v Košiciach usporiadal dňa 21. 2. 2017 benefičný koncert pre rodinu Petra Gromana zo Sabinova. Jedná sa o rodinu po tragickej autonehode, ktorá sa stala 25.12.2016. Koncert sa uskutočnil v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove, kde vystúpili študenti speváckeho oddelenia konzervatória. Výťažok z benefičného koncertu vo výške 782,20 EUR bol osobne odovzdaný pani Veronike Gromanovej po ukončení koncertu. Týmto spôsobom sme aspoň čiastočne zmiernili ich ťažkú životnú situáciu. Zahŕňame ich aj naďalej do svojich modlitieb a vyprosujeme im trpezlivosť v tejto životnej skúške a skoré uzdravenie. V mene rodiny Gromanovej vyslovujeme Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom  za ich hmotnú a duchovnú podporu.