Betlehemské svetlo

Betlehemské  svetlo

Stretli sme sa 24.12.2017 o12.00 už po 21-krát stretli na našom slávnostne vyzdobenom historickom Radničnom námestí v Bardejove, aby sme spoločne a skromne s istou pokorou privítali vzácny dar, dar nad dary - Betlehemské svetlo.

Po hudobnom vstupe skvelých dobrovoľníkov z Dlhej Lúky a básni „Betlehem“ od „nášho“ Svetoslava Veigla k uvítaniu „Betlehemského svetla“, ktorú predniesla najmladšia hospicová dobrovoľníčka, žiačka CZŠ Viktória Kuľková. Treba ešte spomenúť, že organizátormi boli tradične: Mesto Bardejov cez oddelenie kultúry Mestského úradu, vedenie prvého slovenského hospicu – Hospicu  Matky Terezy, ako aj skupiny dobrovoľníkov z Dlhej Lúky a oficiálnych  zástupcov všetkých bardejovských kresťanských cirkví:

- Správca zboru Bratskej cirkvi: Mgr. Martin Uhriňák

- Zborový farár - senior Evanjelickej Cirkvi - AV: Mgr. Ján Velebír

- Dekan –farár Grécko-katolíckej cirkvi: Mgr. Michal Onderko

- Dekan - farár Pravoslávnej cirkvi: Mgr. Ján Lakata

- Za Hospic Matky Terezy, vedúca sestra hospicu Mgr. Antónia Peregrimová, MUDr. Juraj Holtman, vedúci lekár   

- Za Mesto Bardejov: vedúci Odd. kult.-MsÚ: Ing. Martin Choma, PhD.

- Za skupinu dobrovoľníkov z Dlhej Lúky: Mgr. Zuzana Hrubá                       

          Na záver nasledovali príhovory MUDr. Juraja Holtmana z Hospicu Matky Terezy a Ing. Martina Chomu z Mestského úradu. Následne zapálili sviece na obradnom stolíku a zaspievali spoločne pieseň „Tichá noc..." pod vedením doborovoľníkov z Dlhej Lúky. 

 

Sr. Bohuslava