Biblická olympiáda v Banskej Bystrici

Biblická olympiáda v Banskej Bystrici
Dňa 23. marca sa konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády. Súťažilo medzi sebou 6 druzštiev.
Naša ZŠsMŠ Štefana Moysesa sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Žiaci sútažili v trojčlenných 
skupinách. Veľmi sa potešili tomuto úspechu a o rok budú súťažiť znova.
Sr. Blanka CJ