Biblické stretnutia dievčat v Jeruzaleme

Biblické stretnutia dievčat v Jeruzaleme

Na katolíckej škole, kde pôsobia naše sestry sa v tomto školskom roku ponúkla žiačkam možnosť navštevovať biblický krúžok. Prihlásilo sa deväť dievčat. Skupina dostala názov Noemi (Gruppe Naomi). Je to podľa biblickej postavy Noemi, ktorá pochádzala z neďalekého Betlehema, putovala do dnešného Jordánska (Moab) a znova sa vrátila späť (por. kniha Rút). Sú to miesta dobre známe dievčatám, mnohé majú rodičov alebo príbuzných v týchto častiach Svätej Zeme. Cieľom stretnutí je cez Božie slovo spoznávať ako je náš Boh prítomný v našich životoch, vedie nás a pozýva robiť dobre všetkým, bez rozdielu národností a náboženstva.

Dievčatá si na prvých hodinách pripravili logo skupiny, ktoré máte možnosť vidieť na obrázku.

Sr. Júlia CJ