Biblický krúžok Naomi v Jeruzaleme

V novom škol.roku 2017/18 v Schmidtschule v Jerusaleme opäť pokračujeme v biblickom krúžku Naomi skupina spoznávať ľudí, biblické miesta a konkrétne pomáhať okolo seba. V utorok sme si urobili malú exkurziu do pútnickeho Pavlovho domu. Študentky mali možnosť dozvedieť sa o službe v tomto dome od ľudí, ktorí tu pracujú. Spolu sme sa modlili v kaplnke a prosili aj za pokoj vo Svätej zemi. Dievčatá ocenili našu teplú čokoládu a ponúkli sa pripraviť niečo chutné v kuchyni pre našich hostí. No musia ešte počkať, sú len šiestačky.

Sr. Júlia CJ