Birmovka v Skalici

Farnosť v Skalici prežívala veľkú radosť. Vo farskom kostole sv. Michala sa v nedeľu 30.4. uskutočnila birmovka. Mladí ľudia zo stredných škôl prijali sviatosť dospelých a stali sa dospelými kresťanmi vo viere. Nech rastú v láske k Bohu a Duch Svätý nech napĺňa ich srdcia. Hlavným celebrantom bol otec biskup Mons.  Jozef Haľko. Do prípravy tejto milej slávnosti sa aktívne zapojili aj mnohí  ľudia z farnosti. Svojim dielom k úspešnému priebehu  tejto akcie prispeli aj naše sestry sr. Samuela CJ a sr. Anunciata CJ.