Biskup Marek Forgáč ocenil pracovníkov katolíckych škôl

Biskup Marek Forgáč ocenil pracovníkov katolíckych škôl

Dňa 6. mája 2019 sa v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach uskutočnilo ocenenie zamestnancov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci škôl, žiaci a vedenie Arcibiskupského školského úradu v Košiciach si na slávnosti pripomenuli tých,  ktorých práca pomáha zveľaďovať katolícke školstvo v arcidiecéze. Ocenených bolo 27 zamestnancov. Medzi nimi bola udelené ocenenie aj našej sestre Luciane, ktorá úspešne pôsobí už mnoho rokov na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove.