Biskup sv. Mikuláš zavítal do Mníchova

Biskup sv. Mikuláš zavítal do Mníchova

Každoročne v období začiatkom decembra nastáva u detí očakávanie, či aj tento rok príde Mikuláš. V roku 2020, poznačenom pandemickými opatreniami, to bolo viac než inokedy neisté. Pred dvoma týždňami poslal Mikuláš odkaz, že v nedeľu 6. decembra zavíta do Mníchova, presnejšie, príde ku Kostolu sv. Štefana. A tak sa aj stalo po sv. omši o 10.00 hodine. To bolo radosti v detských očiach! Už len čím skôr sa dostať k Mikulášovi, predniesť mu básničku či pesničku alebo odovzdať namaľovaný obrázok. A potom ochutnať aspoň niečo zo sladkostí.

Tento rok nemohli prísť niektoré deti osobne, museli ostať doma kvôli karanténe, či už vlastnej, alebo rodičov. Mikulášovi pomocníci rozniesli balíčky aj do rodín. Priložená fotografia ako prejav poďakovania hovorí za všetko. Láska je vynachádzavá, zvlášť v čase obmedzení, aké práve prežívame.

Sr. Júlia CJ