BOH S NAMI

Online duchovné cvičenia počas Adventu

Prežívame adventné obdobie, ktoré nás pozýva k zastaveniu sa a hlbšej príprave na Vianoce.

Aj v tomto čase ponúkame pre ľudí, ktorí majú túžbu prežiť tento čas v hlbšom spojení s Bohom, Online duchovné cvičenia v každodennom živote sprevádzané cez internet. Cvičenia začali 20.11.2016 (pondelok) a končia na 25.12.2016 (nedeľa). 

V procese duchovných cvičení je 64 účastníkov - mužov a žien vo veku 21 až 70 rokov – zo Slovenska a Čiech. Cez emailovú komunikáciu na sprevádzaní týchto ľudí sa podieľa 23 sestier z Congregatio Jesu (zo Slovenska a Čiech), ktoré intenzívne komunikujú s im pridelenými exercitantmi. Sestry sprevádzajú od 1 po max. 6 účastníkov.

Zamyslenia sú pripravované tematicky, každý týždeň má svoju nosnú tému, ktorej sú prispôsobené zamyslenia na každý deň: 1. týždeň: Boh s nami – V stíšení a modlitbe, 2. týždeň: Boh s nami - V túžbe srdca, 3. týždeň: Boh s name – V očakávaní, 4. týždeň: Boh s name – V hľadaní, 5. týždeň: Boh s name – V príchode.

          Účastníci sú pozvaní k tomu, aby nad ponúknutými textami uvažovali denne 30 min. a potom na konci týždňa napísali e-mailom skúsenosť z modlitby sprevádzajúcej sestre, ktorá im čo najskôr odpíše. Komunikácia medzi exercitantom a sprevádzajúcou sestrou prebehne väčšinou cez víkend. Keď účastník prešiel celý týždeň a má za sebou aj komunikáciu so sprevádzajúcou, začína meditovať nad témami ďalšieho týždňa – ide o 5 týždňový cyklus.