Byť sebavedomá žena

V Centre Marie Wardovej v Prešove sa 22.11.2014 uskutočnil seminár, jeho úvodná časť, ktorého sa zúčastnilo 20 žien vo veku 20 až 60 rokov. Semináre sú určené pre ženy rôznych vekových  a aj sociálnych vrstiev s rôznou vzdelanostnou úrovňou a pozostávajú  z 8 základných modulov. Tento seminár, vypracovaný podľa programu Katolíckeho hnutia žien Rakúska, s názvom

„BYŤ SEBAVEDOMOU ŽENOU“

alebo

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ SPOLOČENSKY A SOCIÁLNE AKTÍVNYCH  ŽIEN NA SLOVENSKU
pripravili: o.z. CENTRUM  LOYOLA,  KRESŤANSKO-DEMOKRATICKÉ HNUTIE ŽIEN, a o.z. ŽENY ŽENÁM, v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung.

 

Ďalšie semináre prebehnú v časovom rozmädzí dvoch mesiacov počas nasledujúceho roka s už vytvorenou skupinou. Najbližšie stretnutie ďalších dvoch modulov prebehne v mesiaci február.