„Byť sviecou, ktorá sa spaľuje pre druhých“

„Byť sviecou, ktorá sa spaľuje pre druhých“

22. svetový deň zasvätených si pripomenuli rehoľníci aj v Prahe. V sobotu 3. februára 2018 pozval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP  osláviť sviatok Uvedenia Pána do chrámu všetkých zasvätených.

Slávnosť začala o 10:00 hod. v kostole Všetkých svätých, kde bol vykonaný akt posvätenia hromničných sviečok. Všetci zhromaždení potom prešli v sprievode do Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtecha. Slávnostná svätá omša sa niesla v duchu obetovania. Tak ako Mária s Jozefom obetovali svojho syna v chráme, aj každý zasvätený obetuje svoj život v službe Cirkvi pre druhých. Po eucharistickej slávnosti  sa rehoľníci stretli so svojím biskupom v Sále kardinála Berana v Arcibiskupskom paláci. Tam pán kardinál oboznámil o najdôležitejších podujatiach, ktoré sa chystajú v diecéze tento rok a povzbudil k ich účasti. Jedna z najsledovanejších akcií je prevoz ostatkov kardinála Berana z Ríma do Českej republiky.

Poludňajšia modlitba breviára a modlitba za všetkých rehoľníkoch ukončila oficiálnu časť stretnutia. Potom už bol priestor na občerstvenie a vzájomné neformálne rozhovory. 

Sestry  z Prahy