Článok v Katolíckych novinách

V Katolíckych novinách (č. 18, 8. máj 2016) je na poslednej strane uverejnený príspevok o sociálnej práci našich sestier na východe Ukrajiny, v Užhorode.

V článku sa píše o ich obetavej 25-ročnej činnosti a neúnavnej pomoci ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti – bezdomovcom, nezamestnaným, ľuďom bez nádeje... Sr. Marietta CJ, ktorá bola nominovaná na Krištáľové krídlo, hovorí o svojej práci s utečencami a presídlencami, ktorí prišli do Užhorodu z oblastí zasiahnutými vojnovým konfliktom medzi Ukrajinou a Ruskom v roku 2014. Článok v plnom znení si môžete prečítať v najnovšom čísle Katolíckych novín.