Čo je nové v Tjumeni?

Čo je nové v Tjumeni?

V tomto roku v našej farnosti slávnostne prijalo prvé sv. prijímanie päť detí. Pre tieto deti určite tento deň zostane v ich srdciach na celý život, lebo svoje Prvé sv. prijímanie dostali na Sviatok Božieho Tela a Krvi (07.06.2015) pri zavŕšení Eucharistického kongresu, ktorý sa konal v dňoch 04-07.06.2015 v Novosibírsku. Celkovo bolo 14 prvoprijímajúcich detí – 9 ich bolo z Novosibírska a 5 našich z Tjumeňa.

Keďže som tu väčšinou sama zo sestier, veľmi mi pomáhajú naši farníci. Ja sa venujem starším deťom (4), ktoré už dlhší čas (niektorí od narodenia), chodia do kostola. Začali sme prvý rok prípravy k sviatosti birmovania. Tiež mám zodpovednosť za prípravu dospelých k sviatostiam. Tento rok k prijatiu katolíckej viery sa pripravovali Nataša a Irina.

Na prípravu k sviatostiam k dnešnému dnu sa opäť prihlásilo 6 ľudí: traja mladí a traja starší. Je ešte jeden manželský pár, ktorí zatiaľ ma prekážky prijímať sviatosti, tak im aspoň pomáhame priblížiť sa bližšie k Bohu. A časom možno sa tak vyriešia aj ich prekážky.

Slávnosť Božieho Tela a Krvi v Tjumeni: Farnosť je živá, mladá, a ľudia veľmi čakajú na sestry. Máme tu mladé katolícke rodiny a veľa detí. V tomto roku sa narodili dve (Ksenia a Mark) a dve sú na ceste. Jednoroční sú Arsenij, Arina a Leo, dvojročný Leo, 3-r: Ignat, Katarína, Veronika, Sergej, Jaroslav, 4-r: Michail, Mária, 5-r.: Ivan, Vladik, Agáta, 6-13r.: Katarína, Anastázia, Viktória, Elizaveta, Artem, Stanislav, Anna, Arina, Anastázia, Lera… To sú tí, ktorí chodia do kostola a veria, že prídu sestry, ktoré im budú pomáhať poznávať a milovať Boha. Ešte viac je potrebná pomoc pre tých, ktorých treba motivovať, podržať vo viere, ktorí chodia len tak sporadicky na bohoslužby a do farnosti.

 

Fotogaléria: Čo je nové v Tjumeni?