Ďakovná púť prvorpjímajúcich detí v Starej Ľubovni

Ďakovná púť prvorpjímajúcich detí v Starej Ľubovni
V sobotu, 13. októbra, sa nám podarilo zorganizovať ďakovnú púť prvoprijímajúcich detí, ktoré prvýkrát prijali Eucharistiu v júni tohto roku. Spolu s pánom dekanom sme putovali do Levoče, poďakovať sa Panne Márii za jej ochranu a pomoc a následne sme zakončili naše putovanie na Spišskej Kapitule, kde nás diakon Štefan posprevádzal po všetkých dôležitých miestach na Kapitule. Deti boli aktívne a zvedavé, mnohé z nich pristúpili k sviatosti zmierenia po druhýkrát v živote.
 
Bohu vďaka za Jeho lásku a dobrotu voči nám!
Sr. Beáta a sr. Anna Mária