Darčeky od deti zo Sobraniec pre ukrajinské deti

Darčeky od deti zo Sobraniec pre ukrajinské deti

 Dráhe spolusestry, drahí dobrodinci.

Po dlhšom čase sa Vám opäť ozývame a prajeme Vám všetkým, aj naším dobrodincom požehnané prežitie posledných dní adventu a pokoj a požehnané vianočné sviatky, plné radosti z narodenia nášho Pána. Nech sa On denne rodí v našich srdciach, aby sme Ho mohli ďalej dávať a robiť ľudí šťastnými.

         Chceme sa z Vami podeliť s mikulášskym zážitkom.

5.12. sme boli pozvané do Sobraniec na ZŠ. V jedálni sa zhromaždili decká od 1-9 ročník, spolu ich bolo 500. Tento program pripravovali -  p. dekan Ján Švec-Babov, riaditeľ školy, učiteľky a katechétky. Cieľom tejto slávnosti bolo to, že nie ich obdaroval Mikuláš (dostali lízatko a obrázok z Mikulášom a modlitbičkou), ale deti obdarovali svojimi darčekmi deti z Ukrajiny. Darčeky putovali do farnosti Storožnica, Užhorod a Seredne.

 Aká bola naša úloha na tomto programe? Pán dekan nás prosil o zapojenie sa do tejto slávnosti. Naše speváčky s. Kristína a pani Oľga (žalmistka), gitaristka s. Diana si pripravili 2 slovenské mládežníčke piesne a 2 ukrajinské detské ukazovačky. Zožalo to veľký úspech a  potlesk. S. Ľudmila pár slovami poďakovala organizátorom za pozvanie, deťom za darčeky. Oboznámila ich, ku komu budú v Užhorode putovať darčeky. V prvom rade sú to naše deti, siroty, presídlenci a čo ostane, tak pošleme do oblastí, kde sa bojuje a už oslobodených miest a dedín pre deti, ktorým rodičia nemajú za čo kúpiť základné veci. Nehovoriac o sladkostiach.

Ďalšia naša akcia je napiecť suché pečivo pre vojakov. Kontaktujeme sa s kňazmi, ktorí pracujú vo vojnových oblastiach s vojakmi. Spomenuli nám, že takúto akciu chystajú medzi svojimi veriacimi vo farnostiach. Chceme sa aj my zúčastniť tejto výzvy a napiecť dostatok suchého pečiva, aby aj vojaci pocítili na sviatky, kúsok domova a že na nich celá Ukrajina myslí vo svojich modlitbách. Deti k tomu napíšu pár milých listov, to im dodáva silu pri ochraňovaní vlasti.

                

S láskou a modlitbou sestry z Užhorodu