Deň detí v Jarovniciach

Deň detí v Jarovniciach

18.6. 2016 skutočnili naše sestry CJ v Jarovniciach na farskom ihrisku pod záštitou Občianskeho združenia Jarovnice a v spolupráci s miestnym farským úradom a 10-timi rómskymi manželskými pármi, ako aj 5 rómskymi dobrovoľníkmi "Deň detí" pre 64 detí a mladých, ktorí sa počas roka z cca 200 detí pravidelne zúčastňovali voľno-časových aktivít a krúžkov. Celý deň pozostával zo športových súťaží. Všetci účastníci sa mohli občerstviť nielen vodou a melónom, ale aj rómskymi ženami upečenými sladkými dobrotami. Výhercov - skupiny a jednotlivcov čakali aj rôzne ceny a nikto neodišiel bez zaslúženej odmeny. Medzi najväčšie výhry patrili napr.: Biblia, melón, miska čerešní, či futbalová lopta, dresy, modlitebná knižka a iné. Všetkým pomocníkom, účastníkom a v prvom rade Bohu patrí veľká vďaka za krásny, požehnaný a ako vravia naše rómske deti "zážitkovaný deň" :)        Sestry z Jarovníc