Deň otvoreného kláštora aj v Mníchove

Deň otvoreného kláštora aj v Mníchove

V rámci podujatia Deň otvorených kláštorov na Slovensku, boli otvorené dvere nášho kláštora a spoločenstva v Mníchove, kde pôsobí naša slovenská sestra Sávia, ktorá žije v nemeckej komunite, ale pracuje na Slovenskej katolíckej misii v Mníchove. Práve ona pripravila víkendové stretnutie detí a rodín, ktoré pochádzajú zo Slovenska, ale žijú momentálne v tomto bavorskom meste. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa so životom v komunite a nahliadnuť aj do priestorov, ktoré nie sú dostupné za normálnych okolnosti. Súčasťou stretnutia bola spoločná sv. omša v kláštore, návšteva neďalekého zámku Nymphenburg a na záver rodinná grilovačka. Prežili sme spolu pekný a obohacujúci čas.

Fotogaléria: Deň otvoreného kláštora aj v Mníchove