Deň otvorených kláštorov v Ružomberku

Deň otvorených kláštorov v Ružomberku

Dňa 27.6.2015 sa v Ružomberku spojil „Deň otvorených kláštorov“ s organizovaním „Dňa rodiny“. Jezuiti a Spoločenstvo rodín pozvali preto do spolupráce práve zasvätených. Program začal slávením sv. omše v jezuitskom kostole. Po nej bol pripravený program pre manželov v priestoroch Gymnázia sv. Andreja a pre deti v jezuitskej záhrade. Po dobrom guláši si rodinky mohli zasúťažiť v rodinnej hre, kde mali pre nich pripravené stanovištia sestry Satmárky, sestry sv. Kríža, jezuiti a my – sestry Congregatio Jesu, ale tiež saleziánski dobrovoľníci a mladí animátori z farského spoločenstva. Zasvätení tvorivou formou predstavili rodinám svoju spiritualitu a apoštolát.

Na našom stanovišti si rodinky vypočuli krátky úvod o nás a našej zakladateľke. Aktivity sa niesli v duchu citátu Mary Ward: „Boh má na všetko svoj čas“. Najskôr každý člen rodiny mal v čo najkratšom čase s pomocou palice premiestniť zemiak po vyznačenej dráhe.

Potom si mohli vyskúšať aktivitu s papierovými leknami, ktoré sa vo vode tiež za určitý čas otvoria. Na záver dostali perníčky s odkazom na citát z Biblie: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu, každé úsilie pod nebom“ (Kaz 3,1).

Bola to veľmi pekná skúsenosť spolupráce medzi rodinami a zasvätenými, ale tiež medzi zasvätenými navzájom.

sestry z komunity Ružomberok

Fotogaléria: Deň otvorených kláštorov v Ružomberku