Deň rodiny 2017 v Ružomberku

Počas májových a júnových víkendov prebiehali vo viacerých slovenských mestách podujatia na podporu rodiny s mottom „Aby deti otca mali, aby mali mamu“. V Ružomberku sa Deň rodiny opäť po roku konal v jezuitskej záhrade za spolupráce viacerých kresťanských spoločenstiev, reholí a združení. Program začal sv. omšou v kostole sv. Rodiny o 10.00. Hlavnou časťou popoludnia bola rodinná hra „Cesta do kráľovstva“, v ktorej každé stanovište predstavovalo jednu rozprávku s tematikou kráľovstva. Rodiny spoločne pomocou súťažnej alebo tvorivej aktivity symbolicky zbierali čnosti, ktoré nás vedú do Božieho kráľovstva.

Naše stanovište sa nieslo v duchu rozprávky „Na vlásku“, kde unesené dievčatko až po rokoch zistí pravdu o sebe – že je kráľovské dieťa. Tak aj rodinky mali cez pohybové aktivity hľadať čnosť pravdy, ktorá oslobodzuje a vďaka ktorej spoznávame, že sme Božie kráľovské deti.

Podujatie bolo príležitosťou pre rodiny, aby spoločne strávili krásne chvíle a zažili skúsenosť vzájomnej spolupráce. Mohli taktiež zdieľať tento čas aj s ostatnými rodinami a navzájom sa povzbudiť pri rozhovoroch v príjemnej atmosfére.

 Pre nás v komunite to bola tiež príležitosť spoločne sa zapojiť a spolupracovať s rodinami i s ďalšími rehoľníkmi. Opäť sme si mohli prehĺbiť vedomie Božej starostlivosti o nás všetkých a povzbudiť sa svedectvom mnohých ľudí, s ktorými sme sa stretli.

 

Krátku správu o podujatí si môžete pozrieť aj v archíve TV Lux (začiatok správy: 7. minúta 14. sek.) tu: https://www.tvlux.sk/archiv/play/12426.

Sestry z Ružomberka