Deti na ceste s trpiacim Ježišom

Deti na ceste s trpiacim Ježišom
V piatok, pred Kvetnou nedeľou sa vrámci piatkových pôstných stretnutí na fare Slovenskej katolickej misie v Mníchove zišlo veľa detí. Prišli sa modliť krížovú cestu. Na toto stretnutie sa starostlivo pripravili už doma, prečítali si texty svojich zastavení a snažili sa konkrétnou aktivitou počas týždňa zmierniť bolesť okolo seba. Do modlitby sa zapojili predovšetkým deti, ktoré tento rok začiatkom mája pristúpia k prvému sv. prijímaniu. Modlitba bola zároveň katechézou pre mladšie deti, ktoré po skončení mali veľa otázok k obrázkom pripominajúcim udalosti Pánovho utrpenia. Čistá detská duša je vnímavá na utrpenie ale aj na jeho zmysel. Magdalénka mi z priama povedala:
"Ale Ježiško nemusel zomrieť, on chcel zomrieť za nás. " 
Kiež nás Ježišovo utrpenie a zmŕtvychvstanie posilní v úprimnej viere.
Sr. Júlia