Deti svätej Alžbety v Košiciach oslavovali

Deti svätej Alžbety v Košiciach oslavovali

Spoločenstvo Deti svätej Alžbety pôsobí v Košiciach už 10 rokov.

Okrúhle výročie svojho vzniku a pro-life aktivít na Slovensku si členovia a spolupracovníci pripomenuli pri nedeľnej svätej omši 26. januára v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho. Hlavným celebrantom bol predstavený košických jezuitov páter František Kovaľ.

Program pokračoval v Aule sv. Košických mučeníkov na Teologickej fakulte KU. Dušan Škurla, ktorý stál pri vzniku spoločenstva a dodnes ho vedie, nás previedol jeho históriou. Poukázal na dôležitosť a význam pro-life služby, čo potvrdili aj osobné svedectvá. Jednotlivé vstupy hudobne sprevádzala členka tvorivej skupiny Poetica Musica Zuzana Eperješiová s piesňami "Áno za život". Slová vďaky a povzbudenia vyjadril aj rožňavský biskup Stanislav Stolárik, ktorý v závere udelil prítomným požehnanie.

Súčasťou programu bolo otvorenie výstavy spojenej s recepciou. Ako poďakovanie dostal každý účastník DVD s pro-life filmom Unplanned (Neplánované) a magnetku.

Cieľom spoločenstva Deti svätej Alžbety je všestranným spôsobom sa angažovať za ochranu a plný rozvoj ľudského života a to najmä modlitbou, osvetovou činnosťou, formačnými projektmi a voľnočasovými aktivitami, podporou charitatívnych diel a aktivít, ako aj poradenskou a publikačnou činnosťou.

sr. Lenka CJ