Diecézna púť Rómov v Smižanoch

Diecézna púť Rómov v Smižanoch
Túto sobotu- 20. 10. 2018- sa v našej diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva, v Smižanoch, uskutočnila púť rómov. Z našej farnosti sa na túto púť vydalo 50 rómov pod vedením p. kpl. Jozefa Marhefku a sr. Anny Márie. Program púte tvorili- hudobno- literárne pásmo, Korunka k Božiemu milosrdenstvu, ruženec a napokon sv. omša celebrovaná Mons. Štefanom Sečkom. Prítomnosť otca biskupa na celom programe sa odrážala na disciplinovanosti zúčastnených.
Chvála Pánovi za každú chvíľu, ktorá nás spája navzájom i s Ním.
Sestry zo Starej Ľubovne