Diecézne stretnutie mládeže v Serednom na Ukrajine

Diecézne stretnutie mládeže v Serednom na Ukrajine

V Serednom na Ukrajine sa v sobotu 16. februára 2019 uskutočnilo šestnáste fašiangové diecézne stretnutie mládeže s názvom „Svätosť rodiny“. Z desiatich farností patriacich do Mukačevskej diecézy sa do podujatia aktívne zapojili mladí  z ôsmich farnosti. Program sa začal sv. omšou, ktorú celebroval otec biskup  Antal Majnek. Po sv. omši sa farnosti navzájom predstavili, zasúťažili si (doma si mali naštudovať zo Svätého písma Skutky apoštolov), zaspievali a  zahrali scénky na tému "Svätosť rodiny". Mladí zo Seredného  a okolitých filiálok, ktorí vytvorili jednu skupinu, sa so svojou scénkou umiestnili na druhom mieste. Prvé miesto získala mládež z Užhorodu a tretie miesto mladí z Perečína. Zábavný večer bol poprepletaný spoločenskými a modernými tancami.

Stretnutie bolo veľmi pekné, zaujímavé a obohacujúce a spojilo všetkých v jednu veľkú rodinu Božích detí.

Sestry zo Seredného