Dobrota sa cení

Dobrota sa cení

Sv. Mikuláš na svojej ceste odmeniť akékoľvek dobro zavítal v predstihu do nášho spoločenstva.

Na prvú adventnú  nedeľu prišlo na sv. omšu do kostola sv. Štefana v Mníchove viac rodičov s deťmi ako zvyčajne. V závere sv. omše náš pán farár Mons. Rudolf Maslák posvätil adventné vence a všetkým udelil slávnostné požehnanie na začiatok nového cirkevného roka. A potom nastala tá chvíľa, na ktorú čakali hlavne deti. Do kostola prišiel v sprievode anjela sv. Mikuláš. Zistil, na koho toľké množstvo detí čaká a keď sa uistil, že na neho, tak roztvoril svoju štedrú nádielku. Mnohé z detí, hlavne mladšie, ho pozdravili básničkou či pesničkou. Detská radosť nemala konca kraja. Mnohé z detí sa chceli so sv. Mikulášom fotografovať, aby im spomienka na konanie dobra ostala po celý rok.

Vďaka mnohým ochotným, dospelým pomocníkom bolo tohtoročné stretnutie so sv. Mikulášom pre 60 detí výnimočným zážitkom. Kiež detská úprimnosť a snaha usilovať sa o dobro inšpiruje aj nás dospelých.

Sr. Júlia