DUCHOVNÁ OBNOVA PRE DIEVČATÁ 5. ROČNÍKA zo ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE DIEVČATÁ 5. ROČNÍKA zo ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave

Duchovná obnova na tému Ja a Boh, sa konala 3. – 4. júna 2016 (piatok – sobota) v priestoroch komunitného domu na Majakovského ul. v Bratislave. Zúčastnilo sa jej 11 dievčat z 5.A triedy, ktoré navštevujú hodiny náboženstva.