Duchovná obnova pre dievčatá v Ivanke pri Dunaji

Víkendová duchovná obnova pre dievčatá z Čiernej Vody, Vajnor a Zálesieho sa konala 24.-26.11.2017 v Ivanke pri Dunaji/dom Manréza. Na obnovu prišlo 8 dievčat vo veku 14 - 17 rokov. Počas týchto dní dievčatá prežili čas v tichej meditatívnej modlitbe, tvorivých aktivitách, zdieľaní, diskusii, osobných rozhovoroch, spoločnom stravovaní, pri hodnotnom filme na tému o hodnote a dare ženskosti. Každý deň spoločne slávili sv. omšu, ktorú celebrovali pátri jezuiti - p. Milan Hudáček SJ a p. Jozef Fekete SJ. Dievčatá duchovnou obnovou sprevádzali s.Miroslava CJ a s. Margaréta CJ.

Fotogaléria: Duchovná obnova pre dievčatá v Ivanke pri Dunaji