Duchovná obnova pre ženy v Dúbravke

V sobotu 25.novembra sa v Kostole Ducha Svätého v Dúbravke uskutočnila už siedma duchovná obnova pre ženy, tentoraz s názvom Žiť v slobode. Zúčastnilo sa na nej 16 žien rôzneho veku a povolania. Vstúpili do nej s túžbou zastaviť sa, stíšiť sa a usporiadať si svoj život. V reflexívnej a meditatívnej modlitbe s impulzom Princíp a fundament sv. Ignáca hľadali svoj stred a formulovali vlastný Princíp a fundament života. Obnovu sme ukončili osobným zdieľaním zo skúsenosti z modlitby. Duchovnou obnovou ich sprevádzala s. Letícia CJ.