Duchovná obnova pre ženy v Dúbravke

V sobotu 17. marca 2018 sa v Kostole Ducha Svätého v Dúbravke uskutočnila už ôsma duchovná obnova pre ženy, tentoraz s názvom Bohom milovaná a chcená. Zúčastnilo sa na nej 20 žien rôzneho veku i povolania, túžiace po zastavení sa a prehĺbení svojho vzťahu s Bohom. Impulzy na meditáciu pozývali ženy otvoriť sa poznaniu a hlbokému prežitiu skutočnosti, že to, čo som, som z Boha, že je dobré a krásne, že som a môžem žiť v slobode pod Božím pohľadom. V závere obnovy sme sa pomodlili Krížovú cestu sebaprijatia, zatancovali sme si meditačný tanec Examen a ukončili sme vzájomným zdieľaním prežitej skúsenosti v modlitbe. Duchovnou obnovou ženy sprevádzala s. Letícia CJ.