Duchovná obnova pre ženy v Dúbravke

V sobotu 23. marca 2019 sa v Kostole Ducha Svätého v bratislavskej Dúbravke uskutočnila desiata duchovná obnova pre ženy. Už 5 rokov pravidelne v Advente a v Pôste majú ženy z tejto farnosti možnosť na jeden deň sa zastaviť, stíšiť sa a stretnúť sa samé so sebou, s Pánom a v spoločenstve.

S túžbou oslobodiť sa od falošných predstáv o Bohu od novembra minulého roku postupne objavujeme konkrétne prejavy Božej lásky, ktoré nám pomáhajú odkrývať jeho správny obraz, hlbšie ho spoznávať a dávať mu stále väčší priestor v sebe a vo  všetkých oblastiach svojho života.

V novembri sme počas duchovnej obnovy zvlášť prežívali, že náš Boh je ten, ktorý dáva a miluje život i všetko, čo vedie k životu, oživujúco v nás pôsobí a neustále nás tvorí.

Tentoraz sme objavovali milosrdnú dobrotu Boha a spoznávali sme Božiu citovosť v jej mužských i ženských aspektoch. Prežiť osobné stretnutie s Bohom Otcom i Matkou nám pomohla meditácia obrazu Návrat márnotratného syna od Rembrandta i kontemplácia Podobenstva o márnotratnom synovi, ako aj ďalšie texty zo Svätého písma.

Obnovu sme zakončili adoráciou a záverečným zdieľaním toho, čo v ten deň prežili a na čo nechcú ani v nasledujúcom období zabudnúť.

Pár žien tohto spoločenstva túžilo odísť aj na viac dní do ticha, a tak 14.-17. februára tohto roku mali v Ivanke pri Dunaji možnosť prežiť aj trojdňovú obnovu s názvom Žena, koho hľadáš? Ďalšiu trojdňovú obnovu plánujeme v novembri.

sr. Letícia