Duchovná obnova pre ženy v Ivanke pri Dunaji

Duchovná obnova pre ženy v Ivanke pri Dunaji

Počas víkendu od 12. – 14. 04. sa konala duchovná obnova pre ženy v Ivanke pri Dunaji s názvom „Žena, koho hľadáš?“ – druhá časť. Zúčastnilo sa jej 20 žien z Bratislavy, ktoré tvoria spoločenstvo a samozrejme sa pridali aj ďalšie. Stretli sme sa na nej s Ježišom a jeho priateľmi – Máriou, Martou a Lazárom. V tichu sme vstúpili do svojho vnútra a nechali sme sa viesť Božím Duchom. Zistili sme, či sa podobáme viac Márii alebo Marte a zistili sme, čo je pre náš život dôležité. Nechali sme na seba pôsobiť aj vôňu nardového oleja, ktorým Mária pomazala Ježišovi nohy. Každá jedna z nás odišla z duchovnej obnovy posilnená kráčať vpred s Ježišom, Máriou, Martou a Lazárom.

sr. Abiela CJ