Duchovná obnova pre ženy v Rodinkove

Duchovná obnova pre ženy v Rodinkove
V dňoch od 9.-12.11.2017 si v Rodinkove - Belušské Slatiny robilo duchovnú obnovu 12 žien z Čiernej Vody na tému Bohom chcená a milovaná. Ženy v tichej meditatívnej modlitbe uvažovali nad svojou sebahodnotou a hodnotou ženy. Skúsenosť z modlitby potom každý večer zdieľali v dôvernej a otvorenej atmosfére. 
Duchovnými impulzmi, duchovným sprevádzaním a modlitbou ich sprevádzali s. Miroslava CJ a s. Letícia CJ.