Duchovná obnova pre ženy v Starej Ľubovni

Duchovná obnova pre ženy v Starej Ľubovni

17. októbra 2017 sa v našej komunite konala duchovná obnova pre ženy, ktoré k nám pravidelne každý utorok chodievajú na modlitbu sv. ruženca. Spolu so ženami sme sa zamýšľali nad našou modlitbou, spôsobmi modlitby, nad prekážkami, ktoré vstupujú medzi nás a Boha vo chvíľach, kedy sa chceme modliť.

Súčasťou programu bola aj modlitba sv. ruženca, možnosť spovede a svätá omša. Za príjemne strávený čas ďakujeme Bohu, ako i ženám, ktoré svojou prítomnosťou prispeli kúskom „krásy“, aby mohol vzniknúť tak pestrý obraz vnímania Boha.

                                                                                                                                                                                                        Sestry zo Starej Ľubovne