Duchovná obnova pre ženy z Čiernej Vody „ŽENY PRÍHOVORU“

Duchovná obnova pre ženy z Čiernej Vody „ŽENY PRÍHOVORU“

V dňoch 23. – 26. júna sa spoločenstvo 18 žien zúčastnilo duchovnej obnovy v Ivanke pri Dunaji. Ženy v tichu a ústraní kontemplovali nad evanjeliovými príbehmi: Vdova zo Sarepty, Kanaánska žena, Matka Zebedejových synov, Naimská vdova a Svadba v Káne.