Duchovná obnova v hospici Matky Terezy

Duchovná obnova v hospici Matky Terezy

Dňa 15.03.2018 sa uskutočnila duchovná obnova pod vedením vdp. Čeľovského. Duchovná obnova začala bolestným ružencom, ktorú viedla sr.Lucia zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Po jeho skončení sme sa osviežili čajom, kávou a koláčikom. Pozreli sme si film Chatrč. Poobede bola možnosť prijatia sv. zmierenia. Modlili sme sa krížovú cestu. Každé zastavenie sa modlil iný zamestnanec. Nasledovala sv. omša, ktorú celebroval vdp.Čeľovský a po nej bolo vyloženie Sv.Oltárnej do 24.00 hod.
Sr.Bohuslava CJ