Duchovna obnova "V milujúcom pohľade Boha"

Duchovna obnova "V milujúcom pohľade Boha"

Na duchovnej obnove, ktorá bola v dňoch od 10.-13. októbra 2016 v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, sa zúčastnilo 6 žien. Ženy v tichu a v meditativnej modlitbe reflektovali svoj život a vzťahy. V jednotlivých krokoch modlitby (Štvrťhodinka milujúcej pozornosti), ktorú nám zanechal sv. Ignác z Loyoly, v milújucom pohľade Boha prežívali svoj život.